ఇలా కూడా జరుగుతుందా 1

telugu sex stories ఇలా కూడా జరుగుతుందా 1 “కేశవ్, కేశవ్” అంటూ అరచిన అరుపులకి మెలకువ వచ్చి లేచాడు కేశవ. “ఏమయ్యిందమ్మా…….?! పొద్దున్నే…………చెప్పు ఏం కావాలి?” విసుగ్గా అంటూ మంచం దిగి షార్ట్ పైకి లాక్కున్నాడు. “వెదవ జన్మ, వెదవ జన్మ, ఛీ…. ముందు బాత్రూంలోకి తగలడు, అడ్డమైనవన్నీ ఈ కళ్లకే అగుపడి చస్తున్నాయి” అంటూ దుమ దుమలాడుతూ చెయ్యి విదిలించుకుని వెళ్లిపోయింది. కనకం అనే కనక మాలక్ష్మి. తిట్టుకుంటూనే బాత్రూమ్ లోకి నడిచాడు కేశవ. ఆజాను బాహువు

సంవేద 20

telugu sex stories సంవేద 20 పగిలిన గాజుముక్క సరిగ్గా అరికాలిలో చాలా లోతుకే దిగింది. ఆ నొప్పికి వేద విలవిలలాడిపోతోంది.“ఏమైంది” ఆమె అరుపు విని కంగారుగా ఆమె దగ్గరికి వచ్చాడు కైలాష్. “ఏం లేదు” అసలే నీరసం గా ఉంది దానికి తోడు గాజుపెంకు మరీ లోతుగా దిగడం తో ఆమె నిలబడలేకపోతోంది. కైలాష్ చూపు వేద కాలి మీద పడింది అక్కడ నుండి రక్తం వస్తోంది. “ఏది కాలు చూడనివ్వు గాజు పెంకు గుచ్చుకున్నట్టు ఉంది”

సంవేద 19

telugu sex stories సంవేద 19 మూడో రోజుకి జ్వరం తగ్గుమొహం పట్టింది. రాధా, కైలాష్, హంస ఎవరికి వీలుంటే వాళ్ళు వేద పక్కనే ఉంటున్నారు. వేద ని ఒక్కక్షణం కూడా ఒంటరి గా వదలలేదు. ఎక్కువ సేపు కైలాషే ఉన్నాడు. అతను రెండు రోజుల నుండి రాత్రంతా అక్కడే ఉంటున్నాడు. రెండో రోజు రాత్రి ఎప్పుడు నిద్ర పట్టిందో కైలాష్ కే తెలీదు. కుర్చీ లో కూర్చున్నవాడు అలానే నిద్ర పోయాడు. మళ్ళీ మెలుకువ వచ్చేసరికి

సంవేద 18

telugu sex stories సంవేద 18 ఆ రోజు ఉదయం చందన ఆఫీసు కి బయలుదేరేసరికి 9 అయ్యింది. కైలాష్ చందన ని దింపడానికి బండి తీస్తునప్పుడు వేద బండి అక్కడే ఉండడం చూసాడు. చందనని తీసుకొని బయలుదేరాడు. దారిలో చందన తో అన్నాడు “చందన వేద బండి ఇంకా ఇంట్లోనే ఉంది. తను ఇవాళ ఇంకా ఆఫీసు కి స్టార్ట్ అయినట్టు లేదు. తను ఇవాళ ఆఫీసు కి వస్తే నాకు ఒకసారి కాల్ చేసి చెప్పు”.

సంవేద 17

telugu sex stories సంవేద 17 ఎప్పటినుండి అలా నిలుచుని వున్నాడో తెలియదు కానీ అతని వరస చూస్తుంటే చాలా సేపటినుండే అక్కడ ఉన్నాడనిపించింది. అతన్ని చూడగానే నవ్వు ఆపేసింది. ఇంతలో కస్టమర్స్ ఎవరో రావడంతో గంగ వాళ్ళని ఎటెండ్ చేయడానికి వెళ్ళింది.   కైలాష్ వాళ్ళ భోజనాలయ్యాక రాధ కొన్ని సరుకులు ఇంట్లో లేవని కావాలని చెప్పింది. సరే అని ఇంట్లో కావల్సిన లిస్ట్ మొత్తం రాసిమ్మన్నాడు. వాటితో పాటు చందన తనకి కావాల్సిన కాస్మెటిక్స్ కూడా

సంవేద 16

telugu sex stories సంవేద 16  ఎంత ప్రయత్నించినా వేద జాడ తెలియలేదు. అందినట్టే అంది చేజారిపోయింది. ఇంతలో ఇంట్లో పెళ్ళి గురించి ఒత్తిడి పెరిగింది. ఇంట్లో వాళ్ళకి ఈ విషయం ఎలా చెప్పాలో తెలియక సతమత పడ్డాడు. ఎన్ని సంబంధాలు చూసిన కాదంటూనే ఉన్నాడు. వాటికి అతను చెప్పే కారణాలు అసలు కారణాలు గానే కనిపించట్లేదు రాధకి, శైలేష్ కి. అతను పెళ్ళి తప్పించుకోవడానికి సాకులు చెప్తున్నాడని అర్ధం అయింది. ఇంక ఇలా కాదని రాధ ఆవిడ
Page 1 of 56
1 2 3 56