రారా మా ఇంటిదాకా 17

telugu sex stories boothu kathalu వసంతత్తని పిలిచాను. “ఆ రూమ్ లో వద్దు – డాబా మీద వెన్నెల” అన్నాను ఒక్క మాటను సిగ్గు చట్రంలో బిగిస్తూ. ఆమె నవ్వుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది. మరో అయిదునిముషాలకు పరుపూ, దిండ్లూ డాబా ఎక్కడం చూసాను. వెన్నెల్లో పడుకోవడం అంత ఇష్టం నాకు. తొమ్మిదిగంటలకి భోజనాలు ముగిశాయి. మరో గంటపాటు ఒట్టి హడావుడితోనే గడిచిపోయింది. పదిగంటల ప్రాంతాన పాలగ్లాసుతో నన్ను మెట్ల దగ్గర వదిలి పెట్టింది వసంతత్త. “శోభనంలో చిటికెడు

రారా మా ఇంటిదాకా 16

telugu sex stories boothu kathalu ఓ వీడియో క్యాసెట్ వుంది. దాన్ని చూసి అతను విస్మయం చెందాడు. వీడియో క్యాసెట్ ఎవరు పంపారో, అందులో ఏం వుందో అర్ధం కాలేదు. వీసీపీ తన దగ్గర వుంచుకోవడం మంచిదయిందని అనుకుంటూ ఇంగ్లీష్ క్యాసెట్ బయటికి తీసాడు. పార్శిల్ లో వచ్చిన క్యాసెట్ ను పెట్టి ప్లే చేశాడు. కొన్ని క్షణాలకు బొమ్మలు రావడమ ప్రారంభించాయి. అతను పరిసరాలన్నింటినీ మరిచిపోయి చూస్తున్నాడు. క్యాసెట్ ముందుకు పోతున్న కొద్దీ అతని

రారా మా ఇంటిదాకా 15

telugu sex stories boothu kathalu  “మాది పక్కన పల్లె నేను తెలుసుగా?” వంశీ అడిగాడు. “తెలుసు ఏం కావాలి?” “వీడియో కేసెట్ ప్లేయర్ – విసిపి” అని అటూ యిటూ చూసి “దాంతోపాటు ఓ మంచి క్యాసెట్టు కూడా” అన్నాడు. కింద అరలోంచి విసిపి తీసి పైన పెట్టాడు అతను. “క్యాసెట్టు కూడా కావాలన్నారుగా” వంశీకి అన్నీ సక్రమంగా అమరుతుండడంతో శోభనం సగం అయి పోయినట్లు ఉత్సాహం ఉరకలేసింది. దాన్ని దాచుకోవడానికి అతను ఏమీ ప్రయత్నించలేదు.

రారా మా ఇంటిదాకా 14

telugu sex stories boothu kathalu “వద్దన్నారు”  “వద్దన్నా – ఇలాంటప్పుడు వూరకుండకూడదు. పైన పడి పూయాల్సిందే. మా ఆయన మొదటిరోజు మౌనంగా వుంటే నేనేం చేసానో తెలుసా?” చుట్టూ చేరిన వాళ్ళు నానుంచి భానూవేపు చూపు మరల్చారు. “మూర్చరోగం వుందని చెప్పి మీదపడిపోయాను. ఆయన వేడెక్కాక లేచి కూర్చుని మూర్చరోగం పోయింది” అన్నాను. అందరం నవ్వుకున్నాం. “ఈరోజూ తలనొప్పి అంటే నేను చెప్పినట్టే చెయ్ ఏం చేయాలో తరువాత చెబుతాలే” అంది. ఆమె మళ్ళీ “నిన్ను

రారా మా ఇంటిదాకా 13

telugu sex stories boothu kathalu మా నాన్న అప్పటికి ఊపిరి పీల్చుకున్నాడు కట్నం లేదనగానే ఆయన ఉత్సాహంగా మాట్లాడాడు. మేం పడుకునేసరికి రాత్రి పదకొండు గంటలయింది. పదిరోజులు గడిచాయో లేదో పెళ్ళివారు దిగారు. పెళ్ళివారంటే ఎంతోమంది లేరు. పెళ్ళికొడుకూ, అతని తల్లీ, మధ్యవర్తీ వచ్చారు. పెళ్ళికొడుకుని చూడగానే నేను పులకరించిపోయాను. చాలా అందంగా వున్నాడు. ఎర్రగా, నాజూగ్గా అచ్చు సినిమా హీరోలా వున్నాడు. ఆ నూనూగు మీసాలు తీసేస్తే ఆడపిల్లలా వుంటాడనిపించింది. అంత స్మూత్ గా

రారా మా ఇంటిదాకా 12

telugu sex stories boothu kathalu ఎవర్నో ఒకరిని ప్రేమించాలి అని అతను గాఢంగా అనుకునే టప్పటికి సుజన కనిపించింది. రకరకాల పువ్వులను నిలువుగా నిలబెట్టి నట్లుండే ఆమెను చూడగానే అతను ప్రేమలో పడిపోయాడు. రోజూ ఆమె కాలేజీకి వెళ్ళడానికి బయలుదేరగానే ఇతనూ తన మోటార్ బైక్ ని బయటికి తీసేశాడు. ఆమెను అతి స్పీడ్ గా క్రాస్ చేసి, హారన్ మోగించేవాడు. బస్సెక్కేవరకు బస్టాప్ ఎదురుగా వున్న టీ బంక్ లో కూర్చుని అదేపనిగా కాఫీలు,
Page 1 of 34
1 2 3 34