కాస్ట్లీ రొమాన్స్ costly-romance

telugu sex stories boothu kathalu కారు రయ్యిన దూసుకు వచ్చి పోర్టికోలో ఆగింది. డ్రైవర్ దిగి వెనక డోర్ తెరచి వినయంగా నిలుచున్నాడు. అందులో నుండి… బిడియంగా దిగింది శ్రీలక్ష్మి. తన చేతిలో వున్న బ్యాగ్ ని గుండెలకి హత్తుకుని ఎదురుగా ఉన్న ఆ ఖరీదైన బంగళాని నోరు తెరుచుకుని ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ ఉండి పోయింది. ఆమెకిదంతా కొత్తగా ఉంది. మొట్ట మొదటిసారి కారు ఎక్కింది. ఇప్పుడు మొట్టమొదటి సారిగా రాజభవనం లాంటి ఆ ఇంట్లో

రారా మా ఇంటిదాకా 8

telugu sex stories boothu kathalu “హలో వంశీ! హౌ ఆర్ యు? కొత్త పెళ్ళికొడుకుని ఎలా వున్నావని అడగడమే తప్పనుకో. కొత్త దంపతులకి జీవితం మూడు బెడ్ రూమ్ లు, ఆరు బాత్రూమ్ లుగా వుంటుందనుకుంటా” “నువ్వు చెప్పింది కరక్టే. కాని నాకో చిన్న ప్రాబ్లమ్ వచ్చి పడింది. ముహూర్తం కుదరక ఫస్ట్ నైట్ నెలరోజులు వాయిదా పడింది. ఇక డిటైల్స్ అడక్కు, ప్రస్తుతం నువ్వు నాకో చిన్న సహాయం చేయాలి” “ఏమిటో చెప్పు” “వెరీ

రారా మా ఇంటిదాకా 7

telugu sex stories boothu kathalu రెండు రోజులు గడిచిపోయాయి. సుజన తండ్రినీ, ఆమె ముగ్గురు అక్కయ్యలనూ బోల్తా కొట్టించి, తన ఫస్ట్ నైట్ ముచ్చట ఎలా తీర్చుకోవాలా అన్న విషయం తప్ప మరొకటి ఆలోచించలేకపోయాడు వంశీ. చివరికి ఓ బ్రహ్మాండమైన ఐడియా తట్టిందతనికి. తన ఐడియా ఎక్కడయినా బెడిసికొడుతుందేమోనన్న అనుమానంతో దాన్ని అటూ ఇటూ తిప్పి ఆలోచించాడు. కానీ ఎక్కడా ఏ లొసుగులూ కనిపించలేదు. దాంతో ఇక ఆగలేకపోయాడు. ఆ రాత్రే తన పథకానని ఆచరణలో

మిసెస్ శాంతారాం misses-shaantaaram

telugu sex stories boothu kathalu ‘’మేడమ్ ..మిమ్మల్ని మేనేజర్ గారు రమ్మంటున్నారు …’’ అన్న పిలుపుకి ఆమె గబగబా ఆఫీసు గదిలోకి నడిచింది. మేనేజర్ వరహాలరావు ఆమెను చూసి చిన్నగా నవ్వి కూర్చోమన్నట్టు సంజ్ఞ చేశాడు … ఆమె కూర్చున్నాక ‘’లుక్ మిసెస్ శాంతారాం గారూ … మరో పది రోజుల్లోగా నేను ట్రాన్స్ ఫర్ పైన ఢిల్లీకి వెళుతున్న విషయం మీకీ పాటికి తెలుసనుకుంటాను …’’ అన్నాడు ఆమె వైపు. తెలుసన్నట్టుగా తల ఊపింది

అతనంటే నాకు చాలా ఇష్టం!

telugu sex stories boothu kathalu అతను గది లోనికి రాగానే నా కళ్ళతోనే పలకరించాను నేను.బదులుగా అతను నున్నగా షేవ్ చేయబడిన అతని కుడి చెంప పై సొట్ట పడేలా ఒక చిరునవ్వు విసిరాడు. అతడి నవ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం. పద్దతిగా కట్టబడినట్లు ఉండే తెల్లని అతని పలువరస చాలా అందంగా ఉంటుంది. అప్రయత్నంగా అతను తన కంఠమణి ని పైకీ, కిందికీ ఆడించే విధానం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం . బంగారు

వలపు వరద

telugu sex stories boothu kathalu సామంత్ ఆరడుగులకి ఒక అంగుళం తక్కువ ఎత్తున్న అందగాడు. కవులు కావ్యాల్లో నాయకులకి ఆపాదించిన సౌందర్య లక్షణాల్లో చాలామటుకు లక్షణాలని కలిగినవాడు. వరద అతడికి వేలు విడిచిన మేనత్తకూతురు. ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు ఎవరిదో దూరపు బంధువులు పెళ్ళిలో సామంత్ వరదని చూశాడు. మరీ చీమిడిముక్కు, చీపికళ్ళు, చింపిరి జుట్టుతో ఏమీలేదుగాని, వెంట్రుక ముట్టుకుంటే లీటరునూనె కారేంత నూనె రాసుకుని, కనుగుడ్లు కదిలిపోయి ఎక్కడ బయటకొచ్చేస్తాయో అన్నంత 2 గట్టిగా రెండుజడలు
Page 1 of 32
1 2 3 32