భర్తల మార్పిడి 57

telugu sex stories నీ మొహం!…వెడల్పు నాల్గు వేళ్ళంతుందా!?… మందమో!?…’ అని అడిగిందది…మూడు వేళ్ళు చూపించి …‘…గుండు దగ్గిర…’ అని గొణిగాను… మూడు వేళ్ళంతుందా!…అదీ గుండు దగ్గిర!!…మరి కాండం దగ్గరెంతూందో!…అటు వంటిదాన్ని మింగాననే అనుకుంటున్నావా!…లెక్క తప్పెట్టుంటావ్!!…మన వల్లకాదు!…’ అంది వకుళ తనని కూడా కలుపుకుంటూ…‘…ఏమో! నాకు మాత్రం అలా అనిపించిందమ్మా…మిళింద్ గాడేమన్నాడో తెలుసా!… సంధ్యా, మీరు కనీసం మూడొంతులదాకానైనా కానిచ్చారు కానీ…మీ వకుళ వల్ల అదీ అయుండేది కాదు!… అన్నాడే’ అంటూ దాన్ని రెచ్చగొట్టాను…‘…ఇంకిఇవాళ అవకాశం లేదు కానీ…దొరికితేనా!…నిన్ను మించిపోయానని…వాడి చేతే అనిపించుండేదాన్ని…అది సరేలే!…ఇంతకీ వాడి వృషణాల్ని ముద్దెట్టు కున్నావా ,లేదా?…’ అంది వకుళ…నా ఉచ్చులో పడకుండా…
‘…ఎక్కడా!…కళ్ళకి కనిపిస్తూనే ఉన్నా పెదాలకందలేదమ్మా!…వేళ్ళతో రుద్దుతూ పైకెత్తడానికి ప్రయత్నం చేశాను….నా రుద్దుడ్లకి వాడి ఫౌంటెన్ లోంచి కొంచెం కొంచెంగా మదం పైకెగచిమ్మడం మొదలైంది… వాడు ఆపుకోలేక పోతున్నట్లున్నాడు …ఇక చాలు సంధ్యా!…ప్లీజ్ ఆపు…అంటూ నడుంని అటూ, ఇటూ తిప్పడం మొదలెట్టాడు…నేను మాత్రం నా పనిని ఆపలేదు…వాడి చిక్కటి జిగటనా నోట్లోంచి జారి, అతగాడి ఒట్టలమీద చేరిందేమో!…అవి దగ్గరకొచ్చినట్లే వచ్చి, జారిపోతున్నాయి…ఇంతలో అలారం మోత…ఎలాగైనా అనుకున్నది సాధించాలని మూడు ,నాల్గు సార్లు గట్టి ప్రయత్నం చేశాను…ఐనా అందక పోడంతో ఒళ్ళు మండి…వాటిని కసిగా ఒత్తేశానమ్మా!…’ అన్నాను ఎగూపిరిమీద…
‘…అగ్నిపర్వతంలా ఎగజిమ్మి నీ నోటిని నింపేశాడా వాడు!?…’…అంది వకుళ నాకన్నా బరువుగా ఊపిరి పీలుస్తూ…‘నువ్వెలా ఊహించావే!?…’ అన్నాను ఆశ్చర్యపోతూ…‘…నువ్వు చేసిన సిగ్గుమాలిన పనికి ఫలితాన్నూహించడానికి, ఓ షెర్లాక్ హోమ్స్ కావాలేంటీ!…’ అని దీర్ఘం తీసిందది…కొంటెగా!…‘… వాడి వేడి లావా నా కంఠనాళం లోకి ప్రవేశించేసరికి, ఒంటిమీద సోయొచ్చి, టక్కున వాడి మొడ్డని బయటకి లాగేస్తూ, నోరు మూసేయబోయా!…వాడు నా తలనొదిల్తేనా!…దాన్నొడిసిపట్టుకుని…లో…ప…లి…కి…చిమ్మేశాడు వకూ…’ అని ఆగిపోయాను…బరువుగా ఊపిరి పీలుస్తూ…‘…అది నేనే చెప్పాగా!… ఆ తర్వాతేం చేశావో చెప్పి చావు…’ అంటూ నన్ను పొడిచింది వకుళ…
…‘…అటు నన్ను కట్టుకున్న నా మొగుడికిగానీ, తను పరిచయం చేసిన సరసులకి గానీ… ఇటు నే నిష్టపడ్డ నీ మొగుడికిగానీ… జీవితంలోఇంతవరకూ చేయని పని చేశానే తల్లీ…’ అని నేలచూపులు చూస్తూ ఉండిపోయాను…‘…గుటకేశావ్!…కదూ! ’ అంది వకుళ…‘…సరిగ్గా ఇలాగే అన్నాడే వికాస్ కూడా! అప్పుడే కదమ్మా…నేను తన గుండెలమీద పడిపోయి…‘…అనుకోకుండా జరిగిపోయింది వికాస్…’ అంటూ భోరుమంట!… ’…అని ఆగిపోయాను…‘..అదేనా ముగింపు?…’ అంది వకుళ…‘…ఎలా ఔతుందీ!…నా వేడి దింపుకోక్కరలే!…’ అంటూ కొంటెగా చూశాను దాని వైపు….

ఆహా! అదీ కానీ మరి!!…’ అంది వకుళ…‘…తప్పుతుందా!…’ అని…‘…చేతుల కంటిన మిళింద్ గాడి జిగటని…వేలాడుతూన్న టేబుల్ క్లాత్ కి తుడిచేస్తూ పైకి లేచి… వాడికి వీలుగా ఉంటూందికదా! అని చీరని మోకాళ్ల పైకి లాక్కుని…తొడలిప్పుకుని కుర్చీలో సెటిలై, బుగ్గలకీ, మెడకీ అంటుకున్న దాన్ని పేపర్ నాప్కిన్స్ తో తుడుచుకుంటూ, వాడి వైపు ఓరగా చూశానే…’ అంటూ మొదలెట్టాను… ‘…ఊఁ…’ కొట్టింది వకుళ…‘…వాడు కుర్చీ మీద వెనక్కి వాలి, మత్తుగా కళ్ళు మూసుకుని చిరునవ్వులు చిందిస్తున్నాడు…
ఏయ్ మిళింద్…అంటూ వాడితొడ మీద చెయ్యేశా…వాడింకా పాంట్ ని పైకి లాక్కున్నట్లు లేడు …నా వేళ్లకి వాడి చర్మం చల్లగా తగిలింది…నా ఉనికినీ, నా శరీరపు అవసరాన్నీ మర్చిపోయి, హాయిగా నిద్దరౌతాడా వీడు…అని ఒళ్ళు మండి…వాడి తొడని గాఠ్ఠిగా గిల్లానే వకూ!…‘…ఉఫ్ఫ్ …సంధ్యా !…ఏమైందీ!! ’…అంటూ బిత్తరి చూపులు చూశాడే మిళింద్ గాడు… ఏమీ మాట్లాడకుండా కొరకొరా చూశాను…సరసుడేనే వాడు!…నా బాధని గ్రహించి…కొంటె నవ్వుతో నాకు కన్ను గీటి చటుక్కున టేబుల్ కింద దూరిపోయాడమ్మా!
…‘…మరుక్షణం వాడు చేతుల్ని నా పిరుదులకిందికి దూర్చేసి, కాసేపు నిమిరి…‘…భలే గుండ్రంగా ఉన్నాయ్ సంధ్యా ఇవి!…’ అని ఓ కాంప్లిమెంట్ పారేస్తూ, ‘…వినిపిస్తూందా నా మాట !…’ అని అడిగాడు…!…!…‘…నిక్షేపంలా!…’ అని నేను సమాధానం చెప్తూండగానే, వాడు వేళ్లని గుండ్రంగా తిప్పాడమ్మా!…అవి నా చీలికల్ని కెలికేసరికి …కితకితలెట్టి మొత్తని పైకెత్తాను…ఇప్పుడు వాడికి పట్టు బాగా దొరికిందేమో!…దాన్ని తన మొహానికి అదుముకుని…పాంటీ మీంచే నా రెమ్మల్ని అడుగునుంచి పైదాకా నాలికతో కాసేపు రుద్ది, ఎడమ రెమ్మని ముని పంటితో కొరికాడే!… ‘…ఏయ్…’ అని చిన్నగా మూల్గి మొత్తని కుడి వైపు తిప్పాను…‘…ఓహో!…ఈవిడకి అన్యాయం జరిగింది కదూ!…’…అంటూ కుడి రెమ్మకి కూడా న్యాయం చేసి…‘…ఉఫ్ఫ్…కాడ్బరీ బిళ్ళలు…సంధ్యాఇవి..! ’ అన్నాడే!…‘…ఇష్ష్…’ అని మూల్గి…‘… కాడ్బరీ బిళ్ళలో!, డైరీ మిల్క్ బిళ్ళలో!!…చూడకుండా ఎలా చెప్పగలవేంటీ!…’ అని మెత్తగా కసురుతూ, మొత్తనీ, నడుంనీ వీలైనంత పైకెత్తానే వకూ…వాడు నా ఎక్స్ ట్రా లాంగ్ పాంటీ ని కిందికి లాగేయడానికి వీలుగా!…’ అంటూ ఆగాను ఊపిరి తిప్పుకోడానికి…‘…తీర్చాడా నీ ముచ్చట!!…’ అంటూ వకుళ వెక్కిరింపు…
‘…సరసం తెలియని మొద్దు వెధవ!…అదేం చెయ్యకపోగా, నా మొత్తని కుర్చీకదిమేసి…బొటకన వేళ్లతో నా రెమ్మల్ని అడుగునీంచి పైదాకా రుద్దేసరికి…నా కామకీల…పల్చటి పాంటీ మెటీరియల్ మీంచే…బయటికి పొడుచుకొచ్చిందేమో!…దాన్నిమునిపళ్లతో మెత్తగా కొరికాడే వకూ!…దాంతో నే రెచ్చిపోయి, వాడి మొహాన్ని వెనక్కి తోసేసి…మొత్తని పైకెత్తి…నా పాంటీని, దాంతో బాటు సిగ్గుబిడియాల్నీ జార్చేసుకుని…మళ్ళీ వాడి తలని…ఏ ఆఛ్ఛాదనా లేని నా పూరెమ్మలకదిమేసుకుంటూ…మొత్తని పైకెత్తి…‘…ఊ!…ఊ!!’…అన్నానమ్మా!…ఇంతలో…ఓ మత్తైన నవ్వుతోబాటు ‘…మాంఛి…కాక…మీదున్నావ్ సంధ్యా!…’ అంటూన్న మిళింద్ గాడి మాట చెవిన పడేసరికి…పాంటీతో బాటు జారి పోయిన సిగ్గుబిడియాలు మళ్ళీ కమ్మేసుకోడంతో, వాడి తలనొదిలేసి…చేతుల్తో మొహాన్ని కప్పేసుకున్నావకూ!…’ అంటూ ఓ గంట ముందటి ఙ్ఞాపకాలు కళ్లముందు మెదిలేసరికి…‘…ఎలా చేయగలిగానా, ఆ సిగ్గు మాలిన పని!…’ అనిపించి, వకుళ మొహం చూడ్లేక…చేతుల్తో మొహాన్ని కప్పేసుకున్నాను…
…‘…అహాఁ!…మొగుడి కన్ను కప్పి, రంకు మొగుడి మగతనాన్ని మొదటిసారి దిగేయించుకున్న కన్జర్వేటివ్ గృహిణిలా ఏం సిగ్గులొలకపోస్తున్నావే!ఈ తుమ్మెదగాడు నీ లిస్ట్ లో నాల్గోవాడనీ…వాడూ నీ…రెమ్మల్లోకి చొచ్చుకుపోలేదనీ గుర్తుంచుకో!…’ అని నన్ను ఎద్దేవా చేసింది వకుళ…‘…అలా… ఎందు కనుకుంటావ్?…’ అని ఎదురుప్రశ్నేశాను…‘…అంటే!…వాడు…నీ…లో…ప…లి…కి ది…గ…డ్డాడా!?..’ అంది వకుళ…ఆశ్చర్యంతో ఒక్కొక్క అక్షరాన్ని ఒత్తి పలుకుతూ…‘…అవునన్నట్లుగా తలూపాను…‘…ఆ ఇరుకులో అదెలా వీలైందే తల్లీ!?….’ అంది వకుళ…‘….మగాడంటే…నీకెంతసేపూ ఒకటే గుర్తొస్తుందే వకూ!…మరో…దాన్ని…జొనిపి…ఆడదానికి…అదే సుఖం….అంతకంటే ఎక్కువ తృప్తీ…ఇవ్వచ్చని మర్చిపోకు!…’ అన్నాను…

మరిన్ని పాపులర్ కథలు ఎపిసోడ్ ల విధం గా

పెళ్లి అయిన రమ్య

పెళ్ళైన అమ్మాయి

అమ్మా….!(తెలుగు కామిక్స్)

సవిత చెల్లి

సుజాత శృంగారం

అక్కా…!

ఇది నా మొదటి కథ

సరిత టీచర్

ఆఫీస్ బాస్ తో

నా శృంగారాలు

మాహి (రే) …మరిది

అమ్మా-నీ పొదుగు

ఆడది రంకు చెయ్యలి అనుకుంటే

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

గర్ల్స్ హైస్కూల్

జయమ్మకథ (అమ్మ-కూతురు-కొడుకుల రంకు)

త్రిబుల్ ధమాకా

నా బుజ్జి చెల్లెలు

మాలతి టీచర్

శృంగార మధనం: సంజయ్

భర్తల మార్పిడి

‘…అలాగైతే …ఏం…దోపాడో త్వరగా చెప్పి చావు…రమ్మని …మన మొగుళ్ళు పిలుస్తున్నారు కూడానూ!…’ అంటూ రిసెప్షన్ దగ్గర నిలబడి మా వైపు చేతులూపుతున్న వికాస్, మధులకి ‘…ఇపుడే వస్తున్నాం…’ అన్నట్లుగా సైగ చేస్తూ!…, ‘…వాడి చేతులు నా పిర్రల్ని ఒడిసి పట్టేసుకున్నాయని ఇందాకే చెప్పానా!…అంచేత వాడి వేళ్ళు ఫ్రీ గా లేవనేగా అర్థం!…మిగిలింది నాలికేగా!…దాన్నుపయోగించే పది సెకన్లలో నన్ను కార్పించేశాడే ఆ మిండగాడూ!…’ అని సాగదీశాను తమకంగా!…‘…అబ్బ…ఆ గాడిద మొడ్డగాడి నాలిక గొడ్డళ్ళని నూరే ఆకురాయిలా, మందంగా…మోటుగా ఉందికదూ!…’ అంది వకుళ…తొడల మధ్య అర చేతుల్నొత్తుకుంటూ!…
‘…ఆకురాయి పోలిక కరెక్టేగానీ…వాడి కొననాలిక మాత్రం సూదిలా మొనతేలుందే!…దాంతో నా కామకీలని సుతారంగా రుద్ది…ఒడుపుగా లోపలికి జొనిపి…కొద్దిగా పైకున్న పూగోడని మౌతార్గన్ బటన్స్ ని నొక్కినట్లు…ఓ మూడుసార్లు నొక్కేసరికి …భళ్ళు…న కార్చేసుకున్నానే పిల్లా!…అదీ కధ…’ అన్నాను మైకంగా బాక్ రెస్ట్ కి చేరబడి…‘…మరి వాడు నీ పూరసాల్ని జుర్రేసుకున్నాడా!…’ అంది వకుళ మరింత మైకంగా!…‘…ఏమోనమ్మా! …వాడడిగినట్లు తొడల్నిప్పుకుని తలని మత్తుగా వెనక్కి వాల్చి…తృప్తిగా కళ్ళు మూసుకున్నానంతే!…’ అంటూంటే నా మొబైల్ మోగింది… చూస్తే వికాస్!…‘…ఇక రా తల్లీ!…మొగుళ్ళు పిలుస్తున్నారూ!…’ అంటూ నే లేచి…దాన్ని లేవదీశాను…
‘…నే మెచ్చిన మగాడ్ని కాజేశావే పిల్లా!…’ అంటూ లేచింది వకుళ…‘…నువ్వూ చేశావ్ లే ఆ పని…మరీ అంత కావరంగా ఉంటే మనకోసం కాపుగాస్తూన్న ఆ మగాళ్లనిద్దరినీ చూసుకో!…’ అంటూ మా వైపొస్తూన్న ‘…నోమాడిక్ సింహాల…’ వైపు సైగ చేశాను…

మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు

 http://telugustorieskathalu.website

http://www.telugustorieskathalu.biz

https://freetelugusexstories.com

https://telugu-sexstories.net

https://telugumasala.website

https://telugusexstorieslo.com

https://telugusexstories.website

https://telugusexstorieskathalu.net

https://telugusexstories.desi

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *