2 సంపుటిశృంగార మధనం 13

telugu sex stories boothu kathalu అలాగే జానకీ అంటూ సంతోషంగా బయలుదేరాము జానకీ,నేను..నడుస్తున్న నాకు నా కళ్ళ ముందర ఈ మూడేళ్లు జరిగిన దృశ్యాలు,ఎందుకు నేను సామాన్యుడిగా ఉండాల్సి వచ్చింది అన్న జ్ఞాపకాలు కదలాడుతుండగా….

జానకీ ఇంటికి చేరుకొని జరిగిన విషయం అంతా చెప్పాను వాళ్ళ నాన్న గోపాల్ కి,గోపాల్ ఆశ్చర్యపోతూ బాబూ నువ్వు వెంకటరెడ్డి కొడుకువా అన్నాడు నాలో ఆశ్చర్యం ని కలిగిస్తూ..

అవును అండి, మీకెలా తెలుసు మా నాన్న గురించి?అన్నాను ఆశ్చర్యంతో…

నాకు మీ చరిత్ర అంతా తెలుసు బాబూ,మీ వంశ పెద్దలు మహానుభావులు,మీ నాన్నతో నాకు ముఖపరిచయం ఉంది, నువ్వు చేస్తున్న మధనం గురించి అంతా తెలిసిన వాడిని,కానీ ఆ మాయావులు ఈ రూపంలో దెబ్బ కొడతారని నేను అనుకోలేదు,,నా కూతురు జాతకం చిన్నప్పుడే పరిశీలించిన పిమ్మట నేను ఊరికి దూరంగా ఎక్కడో పట్నం లో పెట్టి చదివించాను,ఇన్నాళ్ళకి నేను అనుకున్న మీ సాంగత్యం లభించింది, నా కూతురుని పువ్వుల్లో పెట్టి మీకు అప్పగిస్తున్నాను సంతోషంగా,నా బిడ్డ జాగ్రత్త బాబూ అంటూ జానకీ ని నాకు అప్పగించాడు గోపాల్ ఆనంద బాష్పాలతో..

జానకీ జాతకం తెలిసిన నాకు గోపాల్ చెప్పిన విషయాలు అంత ఆశ్చర్యంగా అనిపించలేదు,మొత్తానికి జానకీ ని జాగ్రత్తగా కాపాడిన గోపాల్ తెలివికి మురిసిపోయి ధన్యవాదాలు మీరు చేసిన ఈ సహాయానికి అంటూ చేతులెత్తి నమస్కరించాను…
బాబూ గొప్పవాళ్ళు మీరు మాకు నమస్కరించకూడదు అని సున్నితంగా వారించి,మీ మామ ప్రసాద్ ఎక్కడ వున్నాడు అని అడిగాడు…

మామ గురించి అంతా చెప్పిన తర్వాత,సరే బాబూ నేనూ మీ మామతో జత అయ్యి నీ మధనం తాలూకు పనుల్లో సహాయపడతాను అన్నాడు నాలో ఆశ్చర్యం మళ్లీ కలిగిస్తూ..

మీరు ఇంతకీ ఎవరు అండి అని నేను సూటిగా ప్రశ్నించాను గోపాల్ మొహంలోకి తీక్షణంగా చూస్తూ.

అనుమానం ఏమీ పెట్టుకోకు బాబూ,ఒకప్పుడు మధనం కి వెళ్లిన వాళ్ళల్లో నేనూ ఒకడిని…నన్ను చంపాలని వాళ్ళు చేసిన ప్రయత్నం లో ప్రాణం పైన తీపితో మధనం ని పూర్తి చేయకుండా గమ్ముగా ఉండిపోయిన నిస్సహాయుడను అంటూ నా అనుమానం ని నివృత్తి చేసాడు..

చాలా సంతోషం గోపాల్ గారు ,మీ పరిచయం వల్ల జానకీ ని ఇంకా ఒక మధనుడు ని కలిసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది .

అందులో ఏముందిలే బాబూ,ఆలస్యం చేయకుండా నీవు జానకీ తో పాటూ మీ ఊరిని చేరుకోవడం ఉత్తమం, ఎందుకంటే ఈ ఊరు ఆ మాయావులకి అత్యంత అనువయిన ప్రదేశం అంటూ హెచ్చరించాడు..

Pages ( 1 of 12 ): 1 23 ... 12Next »

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *