అతనంటే నాకు చాలా ఇష్టం!

అతను తన పెదవులను నా యెద పైకి తెచ్చాడు, తన అరచేతితో నా కుచములను లాలిస్తూ నా వక్ష స్థలాన్ని ముద్దాడసాగాడు. ఆ క్షణం నా శరీరం లోని ప్రతి అణువూ అతడి అరచేతుల యొక్క లాలనను కోరుకుంది. నా స్త్రీత్వం అతడి స్పర్శ కు స్పందించసాగింది. తన పెదవులనిక నా నాభి దెగ్గరకి తెచ్చాడు.నా ఉదర భాగాన్ని అదేదో తన ఆటస్థలం అనుకుంటాడు. ఒక్కో సారి తన పెదవులు నా నాభిని తాకుతున్నప్పుడు నా శరీరం నా అదుపులోనే ఉండదసలు. ఒంట్లో ఉన్న ప్రతి హార్మోన్ విరజిమ్మబడ్డట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది! అప్పుడు నాలో కలిగే భావనలను తట్టుకునేంత బలం నాదెగ్గర ఉండదసలు! అప్రయత్నంగా నా కళ్ళు మూతలు పడ్డాయి. నేను కళ్ళు మూసుకున్నపుడు నా ముఖ కవళికలను చూడటం తనకు చాలా ఇష్టమట, చెబుతుంటాడు. నాలో ఏదైనా తను ఇష్టపడటం నాకు చాలా ఇష్టం .తన వత్తైన జుట్టుని నా చేతుల్లోకి తీసుకుని నిమరసాగాను నేను. హఠాత్తుగా అతని పెదవులు నా నాభి ని ఛుంబించడం ఆగిపోయింది. నేను ఏమిటా అని కళ్ళు తెరిచి చూసాను. తను నా వైపు చూస్తూ ఆటపట్టిస్తున్నట్టుగా నవ్వుతున్నాడు. మూతి ముడుచుకున్నాను నేను. నిజానికి అతని చిలిపితనం , నా భావొద్వేగాల తో ఆడుకునే ఈ అలవాటంటే నాకు చాలా ఇష్టం . చాలా చాలా ఊహాతీతంగా ఉంటాడు అతను ఈ పని లో . తరువాత ఏం చేస్తాడోనన్న ఆతురత ఉంటుంది నాకెప్పుడూ. కానీ తను ఏం చేసినా చాలా బావుంటుంది నాకు!

ముడుచుకున్న నా మూతి పై తన వెచ్చని పెదవులను ఉంచాడతను. అతని వెచ్చని లాలాజలం యొక్క రుచంటే నాకు చాలా ఇష్టం. అతని పెదవులను బాగా ఆనందిస్తున్న నేను, ఒక్క సారిగా అతని జుట్టుని నా చేతుల్లో పట్టుకుని లాగి, అతని యెద పై నా పంటి గాటు పెట్టాను! ఒక్కసారిగా కెవ్వుమన్నాడు. ‘ దయ్యం!’ అని అన్నాడు తన యెదపైని గాయాన్ని నిమురుకుంటూ. తనతో ఇంకోసారి తిట్టించుకోవడానికి మళ్ళీ కొరకాలనిపించింది కానీ కాస్త జాలి కలిగి, ఊరుకున్నా. నా కింది పంటిని కాస్త కొరుకుతూ ఒక దరహాసాన్ని చేసాను నేను. ప్రతిగా తన కళ్ళతో నవ్వాడు తను. ఆ కళ్ళ లోని నవ్వు చూసాక నాకు అర్థమైంది, ఏదో ఊహాతీతంగా చేయబోతున్నాడని. నా శరీరాన్ని సిద్దం చేస్కుంటున్నా అతని తరవాతి చర్య కి సిద్ధంగా ఉండాలని!

ఒక్క ఉదుటున నన్ను తన బలమైన చేతుల్లో ఎత్తుకున్నాడు! ఏం జరుగుతుందో నాకు అర్థమయ్యే లోపే నన్ను దడాల్న పడక పై పడేసాడు. నా నడుము ఒక్కసారి కెవ్వుమంది. నాకు చాలా దెగ్గరిగా తన ముఖాన్ని పెట్టి నా కళ్ళల్లోకి సూటిగా చూడసాగాడు తను. తన నిశ్వాసల పరిమళాన్ని నా నాసిక గ్రహిస్తూ ఉంది.తన నుదిటి నుంచి ఒక చెమట చుక్క నా బుగ్గపై పడింది. తన పెదవులపై ఒక చిరునవ్వు ఉంచి, నా బుగ్గపై పడ్డ తన చెమటను తుడిచాడు, తుడిచిన చోట ఒక ముద్దు పెట్టాడు. అతని ముద్దుల్లో కైపు కన్నా ప్రేమ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ ప్రేమంటే నాకు చాలా చాలా ఇష్టం.నిజానికి తనలో ఏదైనా నాకు ఇష్టం .తన బలమైన చేతులతో నా స్తన ద్వయాన్ని లాలించసాగాడు. అప్రయత్నంగా నా స్వరం మూలుగసాగింది. నా మూలుగులు వింటున్నప్పుడు తన పౌరుషం బాగా స్పందిస్తుంటుందట! తన చేతులతో తను తన పని కొనసాగించాడు, నేను మూలుగుతూనే అతని పౌరుషాన్ని కప్పి ఉంచిన వస్త్రాన్ని తొలగించాను. ఒక్క సారిగా తన పౌరుషం నా వైపుగా దూసుకొచ్చినట్టుగా నిలుచుంది. నా లాలన కై ఆశగా చూస్తూ ఉంది.తన పౌరుషానికి తగిన సత్కారం చేయాలనిపించింది నాకు.నా రెండు చేతులకు అతని పౌరుషం చాలా వెచ్చగా తోచింది.

Pages ( 2 of 4 ): « Previous1 2 34Next »

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *