అతనంటే నాకు చాలా ఇష్టం!

హ్మ్మ్ం… ఇది జరిగి మూడు రోజులైంది. మళ్ళీ ఆదివారం వరకు ఆగాలి. మా ఆయనది వేరే షిఫ్ట్, నాది వేరే షిఫ్ట్.రోజూ మా మధ్య మాటలకే సమయం ఉండదు! ఫ్లాట్ కోసం తీసుకున్న లోన్ తీర్చే వరకూ ఇలా తప్పదంటాడు. ఇంకో ఆరు నెలల్లో లోన్ తీరిపోబోతోంది. అప్పుడు తన షిఫ్ట్ కి తగ్గట్టుగా జీతం తక్కువైనా వేరే ఉద్యోగం చూసుకుంటాను.బాబోయ్…. యవ్వనం ఇలా కొవ్వొత్తిలా కరిగిపోతోంది అనవసరంగా!ఆ లోపు ఇలా వారానికొకసారి మాత్రమే మేమిద్దరం ఒకరికి ఒకరు ఎంత ఇష్టమో చెప్పుకోగలుగుతాం!

ఈ కథపై మీ అభిప్రాయాలను రచయితకు తెలియజేయండి.

ఈ రోజు అప్డేట్ అయిన మరిన్ని కథలు 

Pages ( 4 of 4 ): « Previous123 4

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *