Category: గయ్యాలి అమ్మ

గయ్యాలి అమ్మ 30

telugu sex stories గయ్యాలి అమ్మ 30 అబ్బా ఆగండ్రా.. ఎప్పుడూ అదే గోల..నేనందుకు రాలేదు లే కానీ మీరొకసారి ఇటు రండి అంటూ ప్రమీల దేవి గది వైపు వెళ్ళింది పద్మ. ఎక్కడికే అంటూ అమ్మ అనుసరించారు కొడుకులు.. కిటికీలోంచి చూడమని  సైగ చేసింది పద్మ.. ఇద్దరు కాసేపు గమనించి…అమ్మా దీనికోసం ఇంత సీన్ చేశావ… ఏముంది అక్కడ అయినా అని విసుక్కున్నారు ఇద్దరూ.. ఎహె మొద్దు మొహాలు..అక్కడ మీకేం తేడాగా అనిపించలేద? అబ్బా …అత్త ఫోన్ 

గయ్యాలి అమ్మ 29

telugu sex stories గయ్యాలి అమ్మ 29 హా నిజానికి నాకు ఇప్పటి వరకు తెలీదు.. just మనం వైజాగ్ బయల్దేరేముందే doubt వచ్చింది…మీ అజాగ్రత్త , బరితెగించి ప్రవర్తించడమే మీరు దొరికేల చేసింది తెలుసా… అన్నాడు రావు “అబ్బా ఇలా తికమక పెట్టి ఉడికించేబదులు మొత్తం చెప్పండి అండి అసలు ఎలా తెలిసిందో…” అంది పద్మ “సరే వదలవు కదా.. చెప్తా ,అసలు ఎలా కనిపెట్టనంటే… సరిగ్గా నిన్న రాత్రి మా చెల్లి ఫోన్ చేసి విషాదం

గయ్యాలి అమ్మ 28

telugu sex stories గయ్యాలి అమ్మ 28 షాక్ నుంచి తేరుకుని పద్మ ” ఏమండి మీరేనా ఇలా అంటున్నది, ఏం అంటున్నారు అసలు మీరు ” అని ఇంకేదో అంటుండగా రావు కల్పించుకుని… ” పద్మా…పద్మా..relax.. కూల్ baby… నాకన్నీ తెలుసు, ఎందుకు ఇంత డిప్రెస్ అవుతున్నావ్…నేను నిన్ను  ఏమి అనను… నిన్ను ఏమైన అనాలనుకుంటే తెలిసిన రోజే మిమ్నల్ని వదిలేయడమో- నేను దూరం వెల్లడమో చేసే వాడిని కదా… so feel free… చెప్పు బంగారం”

గయ్యాలి అమ్మ 27

telugu sex stories గయ్యాలి అమ్మ 27 మొత్తానికి రాత్రు కి అక్కడికి చేరుకున్నారు ఇద్దరు….అప్పటికే కార్యక్రమలు ఆయిపోయాయి కదా బంధువులు అందరూ వెళ్లిపోయారు….ఇంట్లో కి వెళ్తే రావు , కార్తిక్ , అరుణ్ , ప్రమీల దేవి….దిగాలుగా కూర్చొని ఉన్నారు జరిగిన మూర్తి విషాద మరణానికి … ఏడ్చి మొహం వాడిపోయిన ప్రమీల దేవి ని హత్తుకుని ఏడుపులంటించుకుంది పద్మ ” అయ్యో ప్రమీల ఎంత గోరం జరిగిపోయిందమ్మ, మిమ్నల్ని ఇలా విడిచి వెళ్లను అన్నయ్యకు

గయ్యాలి అమ్మ 26

telugu sex stories గయ్యాలి అమ్మ 26 వరుణ్… ఎవరో ఏంటో, ఆ కాల్ చూడు ఒకసారి తెగ రింగ్ అవుతుంది అంది హేమ గుడవటం కాస్త ఆపి…అబ్బా హేమ…pls ఆపకు…అలాగే చీకు, ఈ స్వర్గం నుండి బయటకు రాలేను… కాల్ వస్తే రానివ్వు లే, నువ్ ఆపకు.. బ్బ బ… నేనెక్కేడకు వెళ్తా  లే బాబు, కావాలంటే ఈ day అంతా కుమ్మించుకుంటా నువ్ వుంటానంటే, ముందు ఆ కాల్ చూడు బాబు… సరే…అని lift చేసి

గయ్యాలి అమ్మ 25

telugu sex stories గయ్యాలి అమ్మ 25 OT రూమ్ లో ఇద్దరే ఉన్నారు fucking ఆపరేషన్ కోసం…అంతవరకు ఆరాటపడిన డాక్టరమ్మకు అప్పటికప్పుడు సిగ్గు బెరుకు ముంచుకొచ్చాయి,… పద్మ వెల్లంగానే వరుణ్ గాడిద మడ్డను చీకి అమాంతం మీదేక్కించుకోవలని పడిన తపన కాస్త ఇప్పుడు తన కంటే దాదాపు 12 ఏళ్ల చిన్నవాడయిన తన కొడుకు లాంటి వాడి ముందు ఒంటరిగా నిలబడి ఉండటంతో  మాయమై బిగుసుకు పోయింది…. సిగ్గుబడుతూ వరుణ్ మొలను కోరికగా చూస్తూ అంతలోనే తలదించి
Page 1 of 5
1 2 3 5