Category: భర్తల మార్పిడి

భర్తల మార్పిడి 58

telugu sex stories నా సైగ ని గమనించి…‘…వీళ్ళేంటే సంధ్యా! …ఇప్పుడొస్తున్నారు!…ఇక డాన్సులు చేసే ఓపికలేదమ్మా నాకు…’ అంది వకుళ… చిరునవ్వులు చిందిస్తూ మా వైపొస్తూన్న ఇందాకటి కుఱ్ఱగాళ్ళని చూసి…‘…కంగారెందుకూ!…కనుక్కుందాం విషయమేమిటో!…’ అంటూ నడకని స్లో చేస్తూ, వకుళ చేతిని లాగాను … ‘…గుడీవినింగ్ మేమ్స్…నేను మనోజ్…నేను వినోద్…’ అంటూ వాళ్ళ పేర్లు చెప్పుకుని చిరునవ్వులు చిందిస్తూ మాముందు షివల్రీ ఒలకబోస్తూ మోకరిల్లి, ఆ పైన నిలబడ్డారు…ఏంటన్నట్లు కనుబొమ్మలెగరేస్తూ,ఓ అర నవ్వు నవ్వాను…ఇందాకా నా బొడ్లో వేలెట్టి

భర్తల మార్పిడి 57

telugu sex stories నీ మొహం!…వెడల్పు నాల్గు వేళ్ళంతుందా!?… మందమో!?…’ అని అడిగిందది…మూడు వేళ్ళు చూపించి …‘…గుండు దగ్గిర…’ అని గొణిగాను… మూడు వేళ్ళంతుందా!…అదీ గుండు దగ్గిర!!…మరి కాండం దగ్గరెంతూందో!…అటు వంటిదాన్ని మింగాననే అనుకుంటున్నావా!…లెక్క తప్పెట్టుంటావ్!!…మన వల్లకాదు!…’ అంది వకుళ తనని కూడా కలుపుకుంటూ…‘…ఏమో! నాకు మాత్రం అలా అనిపించిందమ్మా…మిళింద్ గాడేమన్నాడో తెలుసా!… సంధ్యా, మీరు కనీసం మూడొంతులదాకానైనా కానిచ్చారు కానీ…మీ వకుళ వల్ల అదీ అయుండేది కాదు!… అన్నాడే’ అంటూ దాన్ని రెచ్చగొట్టాను…‘…ఇంకిఇవాళ అవకాశం లేదు

భర్తల మార్పిడి 56

telugu sex stories మొహమాటపడుతూనే మిళింద్ గాడి మగతనాన్ని… వేళ్లతో ట్రేస్ చేసి… ‘…ఎంత?…ఎనిమిదా!…తొమ్మిదా!!…’ అని… కోరికతో వణికే గొంతుతో, అడిగాననీ….‘…తొమ్మిదికి పైమాటే!…కావలిస్తే చెక్ చేసుకో మన్నాడనీ…చెప్పాను గుర్తుందా!… అనుమానం తీర్చుకోడానికి వాడన్న పనే చేసి… …‘…అదృష్టవంతురాలు…’ అని గొణిగేశానే!…‘…ఎవర్నీ!…అదృష్టవంతుల్ని చేస్తున్నారూ?…’ అన్నాడు మిళింద్…నేనేం మాట్లాడలేదు…‘…సుధనేగా!…’ అన్నాడు …నా బదులు తనే సమాధానం చెప్పుకుంటూ….‘…ఒక్క ఈ సుధే అనేముంది? అసలే తుమ్మెదగాడివి!…ఎన్ని పువ్వుల్లో సుధల్ని జుర్రు కున్నావో!!…’అన్నాను…చిర్రెత్తి…‘…మరింకేం!…పూర్తిగా వికసించిన ఈ సంధ్యాపుష్పానికేం అభ్యంతరం లేనట్లేగా ఈ తుమ్మెద

భర్తల మార్పిడి 55

telugu sex stories నీ వాసు చెప్పిందాని స్టైల్లోనే ఉంది…మిళింద్ తన ఒక్కగానొక్క కొడుకని…తనే తల్లి తండ్రి ఐ వాడిని పెంచిందట మూడేళ్ళ వయసువాడైనప్పటి నుంచీ!…ఆవిడకీ కామం పాలు ఎక్కువేట…పైగా మిలటరీ మొగుడి ప్రోత్సాహంతో ‘…స్వాప్…’ కి అలవాటు పడ్డ ప్రాణమేమో…నిద్రలో పసివాడి చేతులు …వీటి…మీద పడితే చెమ్మగిల్లి పోయేదాన్నని…’…సినిమా వాంప్ లా తన కుండల వైపు కళ్ళార్పి చెప్పింది…టేబుల్ మీద తన గుబ్బల్ని ఆనుస్తూ…అపుడే నేను వాటి కిందికి చేతులు దూర్చడం…ఆవిడ పైట కొంగుతో నా

భర్తల మార్పిడి 54

telugu sex stories మేం టేబుల్ కి ఓ నాలుగడుగులుండగానే నన్ను ఒక్కసారి మీదకి లాక్కుని పెదాలందుకోబోయాడు…‘..ఛీ…పబ్లిక్ ప్లేస్ లో ఏంటిదీ!…’ అంటూ విడిపించుకుని దూరం జరిగాను….‘…నువ్వింత మొహమాటపడిపోతున్నావ్ గానీ, మా ఆవిడని చూడు… నీ మొగుడి ఒళ్ళోకి దూరిపోయి…ఎలా కువకువలాడుతుందో!…వెనకనించి దింపించుకుందేమో కూడానూ…’ అంటూ ఆల్మోస్ట్ వికాస్ ఓ తొడ మీద కూర్చుని ఏదో చెప్తూన్న వకుళ ని చూపించాడు …మమ్మల్ని చూడగానే నా మొగుడి నుంచి కాస్త దూరం జరిగి… ఎఱ్ఱబడ్డ బుగ్గల్తో తన

భర్తల మార్పిడి 53

telugu sex stories అతగాడు లిప్తలో నాకు దగ్గరగా జరిగి, నా వీపుకీ, కుర్చీ బాక్ రెస్ట్ మధ్య ఖాళీలోంచి తన ఎడం చేతిని దూర్చేసి…జాకెట్ మీదినుంచే నా వీపుమీద , ఎడమ భుజం మీద బ్రాసియర్ ఉండే స్థలం లోచూపుడు వేలితో కాసేపు వెతికి …వేళ్లని నా ఎడమ స్థనం మీదికి పోనిచ్చాడు…ఒళ్ళంతా పులకింత లెడుతూంటే …సన్నగా వణుకుతూ ,.భుజం మీది పైట క్లిప్ ని కొద్దిగా లూజ్ చేసి, కొంగుని అతగాడి చెయ్యిని కవర్
Page 1 of 10
1 2 3 10