కాస్ట్లీ రొమాన్స్ costly-romance

telugu sex stories boothu kathalu కారు రయ్యిన దూసుకు వచ్చి పోర్టికోలో ఆగింది. డ్రైవర్ దిగి వెనక డోర్ తెరచి వినయంగా నిలుచున్నాడు. అందులో నుండి… బిడియంగా దిగింది శ్రీలక్ష్మి. తన చేతిలో వున్న బ్యాగ్ ని గుండెలకి హత్తుకుని ఎదురుగా ఉన్న ఆ ఖరీదైన బంగళాని నోరు తెరుచుకుని ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ ఉండి పోయింది. ఆమెకిదంతా కొత్తగా ఉంది. మొట్ట మొదటిసారి కారు ఎక్కింది.

ఇప్పుడు మొట్టమొదటి సారిగా రాజభవనం లాంటి ఆ ఇంట్లో ఆతిథ్యం స్వీకరించడానికి వచ్చింది. ఆమె ఆశ్చర్యంగా కళ్ళను ఇంత చేసి చుట్టూ చూడడం గమనించిన ఆ ఇంటి తాలూకు వ్యవహారాలని చూసుకునే మూర్తి చిన్నగా నవ్వుకున్నాడు.

ఆమె దగ్గరకు వచ్చి…”నువ్వేనా అమ్మా శ్రీ లక్ష్మి అంటే…” అనడిగాడు…

శ్రీలక్ష్మి అతని వైపు బిడియంగా చూస్తూ అవును అన్నట్లు తలూపింది

అతను నవ్వుతూ. ‘లోపలికి పదమ్మా… చిన్నమ్మగారు మీరోస్తారని చెప్పారు. మీకు అతిథి మర్యాదలు చేయమన్నారు…” అంటూ లోపలి నడిచాడు అతను.

అతని వెనకాలే శ్రీలక్ష్మి అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ నడిచింది. ఆమె ఇంట్లోకి ప్రవేశించగానే ఒక్కసారిగా కళ్ళు తిరిగిపోయినట్లు అయింది ఆమెకి… ఆ ఇంటి వైభవాన్ని చూసి…. సినిమాల్లోని ఖరీదైన భవంతులలాగా మెరిసిపోతూంది ఆ ఇల్లు… అన్నీ ఖరీదైన వస్తువులే ఉన్నాయి ఆ ఇంటి నిండా…. విశాలమైన హాలు మధ్యలో రౌండ్ గా వేసి ఖరీదైన సోఫాసెట్లు వాటి మధ్యలో గ్లాస్ తో చేయించిన టీపాయ్ ఉన్నాయి.

నేలపైన ఖరీదు రంగు రంగుల తివాచీ పరచబడి ఉంది. నడుస్తూ వుంటే ఎంతో మెత్తగా అది తగులుతుంది. చుట్టూ గోడలకి పెద్ద పెద్ద ఫ్రేములతో కూడిన అందమైన పెయింటింగ్స్ ఉన్నాయి. ఆ హాలు మధ్యలో నుండి పైకి వెళ్ళడానికి మెట్లున్నాయి. ఆ ఇల్లు నిజంగా సినిమాలో వేసిన సెట్టులాగే ఉంది. కానీ ఇది సినిమా కాదు. నిజమే. సినిమాలో తప్పితే ఇలాంటి ఖరీదైన భవంతులు నిజంగా వుంటాయా, అనుకున్న ఆమె అనుమానానికి తెర వేసినట్టుగా ఆ ఇల్లు నిలువెత్తు నిదర్శనంలా కనిపిస్తుంది.

ఆమె కళ్ళని ఇ౦త పెద్దవి చేసి చుట్టూ గమనిస్తూండాగానే… ఒక పనమ్మాయి వచ్చి వినయంగా ఆమెచేతిలో ఉన్న బ్యాగ్ ని తీసుకుంది….

”ఈ అమ్మగారికి రూమ్ చూపించు. అలాగే ఆమెకి ఏమి కావలసినా దగ్గరుండి చూసుకో…” అన్నాడు పనమ్మాయితో సెక్రటరీ.

ఆమె వినయంగా తలూపి శ్రీలక్ష్మితో ”రండమ్మా” అంటూ ముందుకి నడిచింది.

ఏదో మంత్రముగ్దురాలిలా ఆమె వెనకాలే చుట్టూ పరిసరాలని గమనిస్తూ నడుస్తుంది శ్రీలక్ష్మి. మెట్లెక్కి పైకి వెళుతుంటే ఆమె మనసు ఆనందంతో నిండిపోయింది. తన ప్రాణ స్నేహితురాలు వాణికి పట్టిన అదృష్టాన్ని తలుచుకుంటుంటే…. ఇంతటి ధనవంతురాలు తన ప్రాణ స్నేహితురాలు కావడం తన అదృష్టం అనుకుంది శ్రీలక్ష్మి.

పనమ్మాయి శ్రీలక్ష్మిని మేడపైకి తీసికెళ్ళి ఆమె కోసం కేటాయించిన గదిని చూపించింది. గదిలోకి అడుగు పెట్టిన శ్రీలక్ష్మి, ఆ గదిని అల౦కరించిన విధానానికి అబ్బుర పడిపోయింది. ఆమెకి ఒక్కసారిగా ఆనందం ఉరకలు వేసింది. ఇప్పటి నుండి రెండు రోజులు తను ఈ గదిలోనే ఉండిపోతుంది అనే ఆలోచన రాగానే ఆమె మనసంతా దూది పింజంలా మారిపోయింది.

పల్లెటూరిలో పెంకుటిళ్ళ క్రింద జీవనం సాగిస్తున్న తనకి ఇంత విలాసవంతమైన భవంతిలో ఆతిథ్యం లభిస్తుందని కలలో కూడా ఊహించలేదు శ్రీలక్ష్మి. పనమ్మాయి ఒక స్విచ్ ని ఆన్ చేయగానే ఆమెని ఒక్కసారిగా చల్లటి గాలి, దానితో పాటు సుగంధమైన వాసన చుట్టూ ముట్టి ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసాయి…

”అమ్మాయిగారూ… ఇదే బాత్ రూం. ముందు ఫ్రెష్ గా స్నానం చేసి రెడీ అవ్వండి… ఈ లోగా నేను మీకు భోజనం తీసుకు వస్తాను….” అంది వినయంగా పనమ్మాయి.

శ్రీలక్ష్మి అలాగే అన్నట్టు తలూపింది.

పనమ్మాయి అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోబోతూ ఉంటే అంది శ్రీలక్ష్మి.

”మీ అమ్మగారు ఎప్పుడొస్తారు….?”

”సాయంకాలం వస్తుందమ్మాయి గారూ… ఈ రోజు అయ్యగారి కంపెనీలో ఏదో ప్రోగ్రాం ఉందని అందరినీ తీసుకెళ్ళారు. అది అయిపోయాక వస్తారు…” అంది పనమ్మాయి వినయంగా….

”అలాగా… సరే వేళ్ళు…!” అంది శ్రీలక్ష్మి.

ఆమెకి వెంటనే వాణీని చూడాలని ఉంది. ఆమెతో ఎన్నో విషయాలని మాట్లాడాలని ఉంది. వాణిని చూడక దాదాపు పదేళ్లు అవుతుంది. ఈ పదేళ్ళ కాలంలో వాళ్ళిద్దరూ ఎప్పుడూ కలుసుకోలేదు. శ్రీలక్ష్మి మాత్రం ప్రతి రోజూ వాణీని గుర్తుకు తెచ్చుకునేది. చిన్నప్పటి నుండే ఇద్దరూ ఒకరిని విడిచి మరొకరు ఉండే వారు కాదు. పదవ తరగతి వరకు ఇద్దరూ కలిసే చదువుకున్నారు. ఆ తర్వాత వాణి నాన్నగారు పశువుల డాక్టర్ కావడంతో అతడిని అ ఊరి నుండి పట్నానికి ట్రాన్స్ ఫర్ చేశారు. దాంతో అతనితో పాటు వాణి కూడా వెళ్ళక తప్పింది కాదు.

శ్రీలక్ష్మిని విడిచి వెళ్ళే ముందు వాణి ఎంతో ఏడ్చింది. ఆమెని ఓదార్చటం శ్రీలక్ష్మి వల్ల కూడా కాలేదు. తన ప్రాణ స్నేహితురాలు తనకి దూరం అవుతున్నందుకు శ్రీలక్ష్మి కూడా ఏడ్చింది. ఆ రోజు ఇద్దరూ కలిసి చాలాసేపు గడిపారు. తను ఎక్కడున్నా శ్రీలక్ష్మికి తప్పకుండా లెటర్స్ రాస్తానని చెప్పింది వాణి. కానీ ఆమె చెప్పినట్టుగా లెటర్స్ గానీ… ఆమె ఎలా ఉందన్న సంగతీ గానీ… శ్రీలక్ష్మికి తెలియలేదు.

రెండు సంవత్సరాల పాటు వాణి మళ్ళీ ఊరికి వచ్చి ఒకసారి తనని కలిసి పోతుందేమోనని ఎంతో ఆశ పడింది. కానీ శ్రీలక్ష్మి అనుకున్నట్లుగా వాణి రాలేదు. కనీసం ఆమె నుండి ఒక్క లెటర్ కూడా రాలేదు… వాళ్ళు ఎక్కడు౦టు’న్నారో అడ్రస్ కూడా శ్రీలక్ష్మికి తెలియదు… వాణి గురించి ఎదురు చూసి, చూసి, ఇక వాణిని తను కలుసుకోలేనని నిశ్చయించుకుంది…. కానీ… అనుకోకుండా వాణి నాన్నగారు తమ ఊరికి రావాడం, శ్రీలక్ష్మిని కలిసి… నిన్ను ఉన్న పళంగా తీసుకు రమ్మన్నదని చెప్పి, శ్రీలక్ష్మి తల్లిదండ్రులని ఒప్పించి ఆమెని కారులో తీసుకు రావడం జరిగింది.

వాణిని చూడాలని శ్రీలక్ష్మి కి ఎంతో ఉబలాటంగా ఉంది. ఆమెని చూడాలంటే ఇంకా సాయంకాలం వరకు ఆగాలని గట్టిగా నిట్టూర్పు విడిచి తన బ్యాగ్ లోని బట్టలని తీసుకుని బాత్ రూంలోకి నడిచింది. బాత్ రూంని చూడగానే ఆమె కళ్ళు పెద్దవి చేసి ఆశ్చర్యంగా చూసింది… స్నానం చేయడానికి అంత పెద్ద బాత్ రూంలు ఉంటాయని ఆమె అనుకోలేదు. ఆమె ఆనందంతో లోనికి వెళ్ళి గడివేసుకుంది. గోడకి ఉన్న ట్యాప్ ని పట్టుకుని కొంచెం తిప్పగానే పైనుండి చల్లటి నీళ్ళు వచ్చి మీద పడ్డాయి…

ఆమె ఉత్సాహంగా, తన ఒంటిపైన ఉన్న పరికిణి విప్పేసింది. మెల్లిగా జాకెట్ కూడా విప్పింది. లంగా కూడా తీసేసి పూర్తి నగ్నంగా మారిపోయింది. చల్లటి నీళ్ళు ఒంటిపైన గిలిగింతలు పెడుతుంటే అప్పుడు గుర్తొచ్చాడు రమేష్. అతను గుర్తుకు రాగానే ఆమె బుగ్గలు సిగ్గుతో ఎరుపెక్కాయి. రమేష్, తనను పెళ్ళి చేసుకోబోయే వాడు. తనని ప్రేమించి, తన కోసం పెద్ద వాళ్ళని ఎదిరించిన వాడు, త్వరలో తనని పెళ్ళి కూడా చేసుకోబోతున్నాడు. రమేష్ ఇప్పుడు తననిలా చూస్తే అతను ఏం చేస్తాడు. తనని గట్టిగా వాటేసుకుని ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తాడేమో. ఆ ఆలోచనకి ఆమెకి సిగ్గేసింది.

తలపై నుండి జారిపడుతున్న నీటి బిందువులు ఆమె స్తనాల మధ్యలో నుండి క్రిందకి జారుతుంటే మురిపెంగా చూసుకుంటుంది శ్రీలక్ష్మి….

ఈ అందాలన్నీ రమేష్ సొంతం. అతను వీటిని స్పర్శించాలని ఎన్ని సార్లు ప్రయత్నించాడు పాపం… తను ఎప్పుడూ అతనికి ఆ అవకాశం కల్పించలేదు… అయినా ఊరుకుంటాడా… ఒక్కసారి తను పొలం గట్టుపైన ఉన్న బావిదగ్గర ఏకాంతంగా స్నానం చేస్తుంటే వెనుక నుండి వచ్చి గట్టిగా వాటేసుకున్నాడు. మొండిఘటం. తను ఎంత విదిలించినా పట్టిన పట్టు విడవలేదు.

తనని ముద్దులతో ముంచెత్తి నానా హంగామా చేశాడు. ఆ క్షణంలో అతన్ని కోపంగా గిరాటేసినా… ఆ తర్వాత ఎంతో బాధపడింది. ఎందుకో అతను దగ్గరున్నంత సేపూ ఎంతో ఆహ్లాదంగా అనిపిస్తుంది. అతను మాట్లాడుతుంటే అతని మాటల్ని వింటూ గడిపేయాలనిపిస్తుంది. కానీ ఒక్కొక్కసారి అతని చూపులు తన హృదయంపై పడి ఆకలిగా చూస్తూ ఉంటే మాత్రం విపరీతమైన సిగ్గుతో అతని దగ్గర నుండి లేచి పరిగెత్తేది తను.

అతనంటే ప్రేమ ఉన్నా కూడా పెళ్ళికాకుండానే అలాంటి పనులు చేస్తే… హమ్మో… కొంపలంటుకు పోతాయి… అందుకే అతను ఎన్ని విధాలుగా ప్రయత్నించినా కూడా తను అతనికి లొంగలేదు. అవన్నీ పెళ్లైన తర్వాతే… అని ఖరాఖండిగా చెప్పేసేది…. కానీ… ఇప్పుడు ఎందుకో ఈ క్షణంలో రమేష్ చెంతనుంటే… అతనితో కలిసి స్నానం చేసి… ఈ ఖరీదైన భవంతిలో అతని కౌగిలిలో కరిగిపోయి… అతనికి ఈ నా శరీరాన్ని అర్పితం చేయాలనిపిస్తుంది.

ఆమె సబ్బు తీసుకుని ఒంటికి రాసుకుంది. పల్లెటూరి అమ్మాయే అయినా ఆమె శరీరం పాలరాతి శిల్పంలా ఉంది. నిండైన వక్షద్వయం ఇంత విరహతాపాన్ని భరించలేనన్నట్టుగా భారంగా ఉబికి ఉన్నాయి. సబ్బుతో వాటిని రాస్తూ గర్వంగా నవ్వుకుంది శ్రీలక్ష్మి. ఒక రోజు రమేష్ ని నాలో నీకేం నచ్చింది… అని అడిగితె …. అతను నోటితో సమాధానం చెప్పకుండా కళ్ళతోనే తన ఎదపొంగులని చూపించి నన్ను ఆట పట్టించాడు…

కానీ ఇప్పుడర్ధమయింది ఆమెకి రమేష్ కి అవంటే ఎందుకిష్టమో… ఎత్తుగా నిక్కబొడుచుకుని సూటిగా మగవాడి గుండెలకి ఎక్కు పెట్టినట్టు తన స్థన ద్వయం ఉన్నాయి. శృంగారంలో మగవాడిని రెచ్చగొట్టి రక్తి కట్టించేందుకు ఇవి ఎంతో ఉపకరిస్తాయి. అలాంటి ఈ ఎద పొంగులు తనకి ఎంతో ఉబ్బెత్తుగా ఉన్నాయి. అందుకే అవంటే తనకిష్టమని చెప్పాడు రమేష్.

‘ఛీ… ఛీ…” తన ఆలోచనలకి తనే సిగ్గుపడింది శ్రీలక్ష్మి. గబ గబా స్నానం పూర్తి చేసుకుని బట్టలు మార్చుకుని బాత్ రూంలో నుండి బయటికి వచ్చింది. ఆమె బయటికి వచ్చేటప్పటికే చాలా సేపటి నుండి ఎదురు చూస్తున్నట్లు పనమ్మాయి కనిపించింది. ఆమెని చూడగానే సిగ్గు ముంచుకు వచ్చింది శ్రీలక్ష్మికి…. తన పిచ్చి ఆలోచనలతో బాత్ రూంలో దాదాపు గంటసేపు గడిపిందని అప్పుడర్థమయింది ఆమెకి… ఆమె సిగ్గు పడుతూ మెల్లిగా డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గరకు చేరుకుంది.

పనమ్మాయి వేడి వేడి వంటకాలు ఒక ప్లేట్ లో వడ్డించింది. శ్రీలక్ష్మి వాటిని చూడగానే నోరూరింది. ఇంత వరకూ తనెప్పుడూ తినని వంటకాలు ఉన్నాయి. గబ గబా వాటిని ఆరగించే పనిలో పడింది శ్రీలక్ష్మి… పనమ్మాయి టి.వి. ఆన్ చేసి శ్రీలక్ష్మి తినే వరకు అక్కడే ఉండిపోయింది. భోజనం ముగించాక పనమ్మాయి అంతా సర్ది బయటికి వెళ్ళిపోయింది. కడుపు నిండగానే ఆమె కళ్ళకి నిద్రమత్తు ముంచుకు వచ్చింది. బెడ్ పైన నడుం వాల్చింది. మెత్తటి పరుపుపైన అలా పడుకుని ఎదురుగా టీవి చూస్తుంటే ఆమెకి ఎక్కడలేని ఆనందం పొంగుకు వచ్చింది. నిజంగా వాణి ఎంతో అదృష్టవంతురాలు….

”అతిథిగా వచ్చిన తనకే ఇంత ఆడంబరాలు ఉంటే… ఇంక వాణి ఈ ఇంటికోడలు కావడంతో మహారాణిలా ఉంటుంది కాబోలు…” అనుకుంది శ్రీలక్ష్మి. ఆమెకి మళ్ళీ రమేష్ గుర్తుకు వచ్చాడు. రమేష్ కూడా ఇక్కడికి వస్తే బాగుండును అనుకుంది శ్రీలక్ష్మి… వస్తే ఏం చేసే వాడు…? తన అందాలని కళ్ళ నిండా చూసుకుంటూ ఓ మూలకి కూర్చునే వాడు. అంతే కదా ఇప్పటి వరకు అతను చేస్తున్న పని…! చొరవగా తన దగ్గరికి వస్తే తనూరు కుంటుందా… ఒక్క తోపు తోస్తే వెన్నుపూస విరిగేలా క్రిందపడిపోతాడు. నవ్వుకుంది శ్రీలక్ష్మి ఆ ఆలోచనకి…

ఇప్పుడు రమేష్ నిజంగా నా కళ్ళెదురు గుండా ఉంటే మాత్రం… ముందుగా తనే అతన్ని రెచ్చగొట్టి, అతని కౌగిలిలో బందీ అయిపోయేదానిని… అతనితో ఈ ఒక్కరోజు ఈ ఖరీదైన గదిలో హాయిగా గడిపెదానిని. నా అందాలతో అతను ఆటలాడుకు౦టుంటే తను అతనికి సహకరించేదానిని. కానీ…. ఆ అవకాశం లేదు… తను ఎంత కలలుగన్నా అతను ఇక్కడికి రాలేడు కదా…. గట్టిగా నిట్టూర్పు విడిచింది శ్రీలక్ష్మి. వాణిని ఎప్పుడు చూస్తానా.. అని ఆలోచిస్తూ అలాగే మెల్లిగా నిద్రలోకి జారిపోయింది శ్రీలక్ష్మి. భుజం పైన ఎవరిదో చేయి పడగానే ఉలిక్కిపడి కళ్ళు తెరిచింది శ్రీలక్ష్మి… ఎదురుగా కనిపించిన దృశ్యానికి షాకైపోయింది.

తన కళ్ళని తనే నమ్మలేనట్లు చూస్తూ ఉంటే… అతను విలాసంగా నవ్వుతున్నాడు. ఆశ్చర్యం… ఆనందం… రెండు భావాలూ కళ్ళలో కనిపిస్తుండగా… ఒక విధమైన ఎగ్జైట్ మెంట్ తో ”ర…మే…ష్…” అంది.

అతను నవ్వుతూ ఆమె పక్కనే కూర్చున్నాడు. ”అవును… రమేష్ నే… నువ్వు నా గురించి ఇంతలా ఆలోచిస్తూ ఉంటే నేనక్కడ ఎలా ఉంటాను. పైగా మొట్టమొదటిసారిగా … నాతో సరసాలకు సై అని జెండా ఊపావు…” అతను కొంటెగా కన్నుగీటి అన్నాడు.

ఉలిక్కిపడింది శ్రీలక్ష్మి. ”ఇవన్నీ నీకెలా తెలుసు…?” అంది ఆశ్చర్యంగా….

రమేష్ ఆమె ప్రక్కనే కూర్చుని ఆమె నడుము చుట్టూ చేతులు పోనిచ్చి గట్టిగా నొక్కిపట్టాడు. “ఇష్టపడ్డ చిన్నది మనసులో ఏం మాట్లాడుకున్నా ఇట్టే తెలిసిపోతుంది. నువ్వు నా గురించి స్నానం చేస్తున్నప్పుడు, ఈ బెడ్ పైన పడుకున్నప్పుడు ఏమేమి అనుకున్నావో అంత తెలుసు. అందుకే నీ ఆనందాన్ని ఎందుకు కాదనాలనుకుని… ఆ పనేదో కానిచ్చి వెళ్దామని వచ్చాను….” అన్నాడు.

అతను అలా అనగానే ఆమెకి ఎక్కడా లేని సిగ్గు ముంచుకు వచ్చింది. అతని వైపు చూడలేక రెండు చేతులతో మొహాన్ని కప్పేసుకుంది.

”ఇది మరీ బాగుంది…. నాగురించి ఆలోచించి నన్ను ఇక్కడికి వచ్చేలా చేసి, ఇప్పుడిలా ఈ అందమైన మొహాన్ని నేను చూడకుండా చేస్తే ఎలా…? ” బుంగమూతి పెట్టి అన్నాడు రమేష్.

శ్రీలక్ష్మి మొహంపై నుండి చేతులు తీసేసి తలదించుకుంది సిగ్గుతో…. రమేష్ ఆమె మొహాన్ని తన వైపుకి తిప్పుకున్నాడు. ”అబ్బ…. నిన్నిలా చూస్తుంటే నాకేమనిపిస్తుందో తెలుసా….?”

శ్రీలక్ష్మి అతనివైపు ఏమనిపిస్తుంది అన్నట్లుగా చూసింది.

”ఊహూ… మాటలతో చెప్పను. నువ్వు గనక గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తే చేతలతో చూపిస్తాను…”

ఆమె సిగ్గుతో చిన్నగా నవ్వుతూ సరే… అన్నట్లు తలూపింది. ఇక ఆగలేకపోయాడు రమేష్… గబుక్కున ఆమె పెదాలని తన పెదాలతో అందుకున్నాడు. ఆ స్పర్శకి శ్రీలక్ష్మి నరాలు జివ్వుమన్నాయి. మైకంగా కళ్ళు మూసుకుంది. రమేష్ మెల్లిగా ఆమె క్రిందకు వంగి ఎత్తైన ఆమె ఎదలని మెల్లిగా స్పృశించాడు… ఆమె శరీరంలో ఒక్కసారిగా ఏదో కదలిక… ఒంటినంతా కోరిక పాకిపోతూంటే అతని జుట్టుని చేతిలోకి తీసుకుని అతని మొహాన్ని తన గుండెలకి గట్టిగా హత్తుకుంది.

భరించలేక పోయాడు రమేష్… అతను కూడా తక్కువ కాదన్నట్లుగా… ఆమె ఎదని పెదాలతో తడిపెస్తూనే అడ్డుగా ఉన్న జాకెట్ ని తొలగించాడు. వెంటనే ఇద్దరూ నగ్నంగా మారిపోయారు. రమేష్ ఆమె పైకి చేరిపోయి… ఆమెని ముద్దులతో ముంచెత్తుతున్నాడు… ఆమె కళ్ళు మూసుకుని వెచ్చటి నిట్టూర్పులు విడుస్తుంది. ఏదో తీయటి బాధ కలుగుతూంటే మధ్య మధ్యలో ”ఆ…” అంటూ చిన్నగా అరుస్తూంది.

రమేష్ ఆమె పైన అటూ ఇటూ కదులుతూ ఉంటే ఆమె దానికి అనుగుణంగా అతనికి సహకరిస్తుంది. మరో అయిదు నిముషాలలో అతను అలసటగా ఆమె మీద నుండి ప్రక్కకి జరిగి వెల్లకిలా పడుకుండిపోయాడు… శ్రీలక్ష్మి అతడిని తృప్తిగా చూస్తూ ఉండగా… ఆమె చెంపలపైన గట్టిగా గిల్లడంతో కెవ్వున అరిచి లేచి కూర్చుంది. ఒక్కసారి తనకేమయిందో అర్థం కాలేదు…

ఎదురుగా వాణిని చూడగానే సంతోషంతో ”వాణీ…” అని గట్టిగా అరిచి ఆమెని వాటేసుకుంది శ్రీలక్ష్మి.

”అది సరే గానీ… ఏమిటే నిద్రలో ఏదో కలవరిస్తున్నావు…? పైగా యింత చల్లటి ఏ.సి.రూంలో కూడా ఆ చెమటలేంటీ….?” ఆశ్చర్యంగా అడిగింది వాణి….

అప్పుడర్థమయింది శ్రీలక్ష్మికి… రమేష్ తన ముందు కాకుండా తన కలలోకి వచ్చి ఇంత రగడ చేసాడని… చప్పున ఆమె మొహం సిగ్గుతో ఎరుపెక్కింది… దానిని కప్పిపుచ్చుకుని…. శ్రీలక్ష్మి, వాణి వంక మురిపెంగా చూసింది. అంతలోనే మొహంలోకి కోపం తెచ్చుకుని… ”నా సంగతి తర్వాత… ముందు నీ సంగతి చెప్పు… నేను నీకు ఇన్ని రోజులకు గుర్తుకోచ్చానా… ఊళ్ళో నుండి వెళ్ళిన దగ్గరనుండి కనీసం ఒక ఉత్తరం ముక్క కూడా లేదు…” అంది శ్రీలక్ష్మి.

వాణి క్షమాపణలు చెబుతున్నట్లుగా రెండు చేతులెత్తి నమస్కరిస్తూ…”తప్పయిపోయింది… క్షమించు తల్లి… ఇప్పుడు అలక పాన్పు ఎక్కి ఉన్న సమయాన్నంతా వేస్ట్ చేయకు… అందుకే గదా నిన్ను సర్ప్రైజ్ చేద్దామని నా దగ్గరికే వచ్చేలా చేశాను…” అంది వాణి నవ్వుతూ.

వాణి అలా అనేసరికి శ్రీలక్ష్మి ఒక్కసారిగా ఆమెని కౌగిలించుకుంది…. ఆమెకి ఒక్కసారిగా దు:ఖం ముంచుకు వచ్చింది…. స్నేహితురాల్లిద్దరూ గుండెల్లో దాగి ఉన్న బాధనంతా కన్నీళ్ళ రూపంలో బయటికి పోనిచ్చిన తర్వాత తేలిక పడ్డ మనసులతో మళ్ళీ ఉత్సాహంగా మారిపోయారు. శ్రీలక్ష్మి వెంటనే తన చిన్ననాటి స్మృతులలోకి వెళ్ళిపోయింది… వాణి కూడా గతం జ్ఞాపకాలని నెమరు వేసుకుంది…

ఇద్దరూ చాలా సేపు మాట్లాడుకుంటూ ఉండిపోయారు. ఆ క్షణంలో వాళ్ళిదరూ చిన్నపిల్లలే అయిపోయారు… వారి కళ్ళలో ఎంతో సంతోషం. ఇక మళ్ళీ కలువలేకపోతామేమో అనుకున్న వాళ్ళిద్దరూ ఒకటిగా చేరేసరికి వారిలోని ఆనందం ఒక్కసారిగా వెల్లి విరిసింది.

”అది సరేగానీ వాణీ… ఏమిటే ఒక్కసారిగా ఇంత షాక్ ఇచ్చావు నాకు… నేను చూస్తున్నదంతా నిజమేనా…?” ఆతృతగా అంది శ్రీలక్ష్మి.

ఆ మాటలకి చిన్నగా నవ్వింది వాణి. నేను కాలేజీ చేసేటప్పుడు ఆయన నన్ను చూసారట. నా అందానికి ముగ్ధుడై పోయి వెంటనే నాన్నని కలిసి నన్ను పెళ్ళి చేసుకుంటానని చెప్పాడు. కోట్ల రూపాయల ఆస్ధి… బంగారం లాంటి సంబంధం… అదృష్టం వెతుక్కుంటూ వచ్చి కూతురుని కౌగిలించు కుంటూటే ఏ తండ్రి మాత్రం కాదంటాడు. అందుకే ఆయన అలా అడగడమే ఆలస్యం… నాన్నగారు వెంటనే మా పెళ్ళికి ఒప్పేసుకున్నాడు….”

శ్రీలక్ష్మి ఎంతో సంతోషించింది. ‘అబ్బ… అదృష్టం అంటే నీదేనే… ఇంత పెద్ద ప్యాలెస్ లో నిజంగా నువ్వు మహారాణిలా ఉంటున్నావు… నిన్ను చూస్తుంటే… నాకెంతో గర్వంగా ఉంది. నా స్నేహితురాలు ఇంత విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నందుకు ఎంతో ఆనందంగా కూడా ఉంది. నువ్వు ఏది కావాలనుకున్నా నీ దగ్గరకు నడుచుకుంటూ వస్తాయి… నీ జీవితం అంతా స్వర్గసుఖాలతో నిండిపోయింది. నువ్వెప్పుడూ ఇలా ఆనందంగా ఉండడమే నాకు కావలసింది…” మనస్ఫూర్తిగా అంది శ్రీలక్ష్మి.

వాణి చిన్నగా నవ్వింది…. ఆ నవ్వులో ఏదో తేడా… ఆమె హృదయాంతరాలలో ఏదో వెలితి… ఏదో అసంతృప్తి…. మరొకరైతే ఆమె మనసు పొరలలో దాగి వున్న ఆ అలజడిని గమనించేవారు కాదేమో… కానీ చిన్నప్పటి నుండి ఇద్దరూ ఒకే చోట పెరిగిన వారు… వారి శరీరాలు వేరైనా మనసు మాత్రం ఒక్కటే…

అందుకే వాణి మనసులో ఏదో అసంతృప్తిని ఇట్టే గ్రహించింది శ్రీలక్ష్మి…. ”వాణీ… నువ్వు నా దగ్గర ఏదో దాస్తున్నావే… లేకపోతె … ఇంత మంచి జీవితాన్ని అనుభవిస్తున్నా… నీలో ఏదో తెలియని అశాంతి ఉందని నాకనిపిస్తుంది. ఎందుకే అంతలా డల్లుగా ఉండి పోయావు…?” ఆప్యాయంగా ఆమె భుజంపైన చేయి వేసి అంది శ్రీలక్ష్మి….

వాణి కంగారు పడిపోయింది… తనని తాను సర్దుకుని…. ”ఛ… ఛ… అలాంటిదేమీ లేదే.. అయినా ఇంత దారుణంగా సంతోషంగా కనిపిస్తున్న నన్ను అడగాల్సిన ప్రశ్నేనా అది….” నవ్వుతూ అంది వాణి.

ఆమె మాటలకి శ్రీలక్ష్మి మౌనంగా ఉండిపోయింది… ఆమె మొహాన్నే పరీక్షగా చూస్తూ మెల్లిగా అంది. ”నాకిప్పుడర్ధమయిందే నువ్వు నన్నెందుకు ఇక్కడికి పిలిపించావో… నేనిక్కడికి రాగానే వీటన్నింటినీ చూసి… నువ్వు సంతోషంగా… ఉన్నావనుకుని ఎంతో ఉప్పొంగిపోయాను. ఆ సంతోషాన్ని నాతో పంచుకోవడానికే నన్ను ఇక్కడికి పిలిపించావని అనుకున్నాను. కానీ ఇప్పుడు నీ మొహం చూస్తుంటే అర్థమవుతుంది. నీ హృదయాంతర్భాగంలో ఎంతో ఆవేదన నిండి ఉందని… నీకు కావలసిన ఆత్మీయులు ఇక్కడ కరువైనారు కాబట్టే… నన్ను ఇక్కడికి రప్పించుకున్నావని….”

శ్రీలక్ష్మి మాటలకి చివ్వున తల తిప్పి ఆమె వంక చూసింది వాణి…

శ్రీలక్ష్మి ఆమె తలపైన చేయి వేసి ఆప్యాయంగా నిమురుతూ…. ”చెప్పు వాణీ… ఏమిటీ నీ సమస్య… ఇంత విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నా కూడా నువ్వు ఎందుకిలా అశాంతిగా గడుపుతున్నావు….” లాలనగా అంది శ్రీలక్ష్మి.

శ్రీవాణి ఆమె పై నుండి లేచి కన్నీళ్ళని తుడుచుకుంది ‘నువ్వు చెప్పింది నిజమేనే… నా కష్టసుఖాల్ని పంచుకోవడానికి ఆత్మీయురాలివి నువ్వు తప్ప నాకింకెవరున్నారు…. కొన్ని కొన్ని విషయాలని తల్లిదండ్రులకి చెప్పలేము. కేవలం స్నేహితులకి మాత్రమే చెప్పే విషయం ఇది… ఇన్ని రోజులుగా నాలో నేను కుమిలిపోతూ ఉండిపోయాను. సరిగ్గా అప్పుడే నువ్వు గుర్తుకి వచ్చావు… అందుకే వెంటనే నిన్ను ఇక్కడికి రప్పించాను…” క్షణం ఆగి మళ్ళీ చెప్పడం మొదలు పెట్టింది వాణి.

”మా వారు ఎంతో మంచివారు… నన్ను దేవతలా చూసుకుంటున్నాడు. నా అందాన్ని అతను ఎన్నిసార్లు పోగిడాడో లెక్కలేదు… నేను తన జీవితంలోకి రావడం తన అదృష్టం అని నా వైపు ఆధారంగా చూసి చెబుతుంటే ఎంతో పొంగిపోయాను. ఇవన్నీ పెళ్ళికి ముందు… మా పెళ్ళయ్యాక… అప్పుడు తెలిసింది ఒక చేదు నిజం… ఆ నిజాన్ని విని తట్టుకోలేకపోతున్నాను… దాన్ని ఇతరులకు చెప్పుకోలేక… నాలో నేను దాచుకోలేక ఎంతో క్షోభని అనుభవిస్తున్నాను…” ఆమె గొంతు పూడుకు పోయింది. దు:ఖం పొంగుకు రావడంతో మాటలని ఆపేసింది.

శ్రీలక్ష్మి జాలిగా వాణి వైపు చూసింది. ఆమె భుజంపైన ఆప్యాయతగా నిమురుతూ… ”పెళ్ళికి ముందు నీ భర్త నిన్ను దేవతలా కొలిచాడు… ఇప్పుడు రాక్షసిలా చూస్తున్నాడా…?” అంది.

”ఛ … ఛ… అలాంటిదేమీ లేదు…. ఆయన నన్ను ఎంతో అపురూపంగా చూసుకుంటున్నాడు…” అంది వాణి.

”మరి … ఎందుకె నువ్వింతలా క్రుంగిపోతున్నావు…?” ఆశ్చర్యంగా అంది శ్రీలక్ష్మి.

”హు… ఏం చెప్పమంటావే… జీవితాన్ని సుఖమయం చేసుకోవడానికి డబ్బూ, ఐశ్వర్యం అన్నీ ఉన్నాయి… కానీ… కానీ…” ఆమె చెప్పడానికి కాస్త తటపటాయిస్తున్నట్టుగా… తల దించుకుని… ”మా పెళ్ళి అయిన తర్వాత శోభనం గదిలో మా వారు నాకో విషయం చెప్పారు. ఏంటో తెలుసా… రోమాన్స్ ని మనం చాలా కాస్ట్ లీగా జరుపుకోవాలని…

అతని మాటలకి నేను ఆశ్చర్యపోయాను…. ఆ సుఖాన్ని కూడా వెరైటీగా అందించే భర్త దొరికి నందుకు సంతోషించాను… మనం ఎంతో ఐశ్వర్యవంతులం. మనం చేసే ప్రతి పని కూడా చాలా రిచ్ గా ఉండాలి… అని అతనంటూ ఉంటే… అలాగే మనం మనం చేసుకోబోయే రోమాన్స్ కూడా చాలా కాస్ట్ లీగా ఉండాలని అన్నాడు… అతను చెప్పిన ఆ కాస్ట్ లీ రోమాన్స్ ఏమిటో నాకు త్వరలోనే అర్థమయిపోయింది…” భారంగా నిట్టూర్చింది వాణి.

శ్రీలక్ష్మి నొసలు ప్రశ్నార్ధకంగా ముడిపడ్డాయి…. వాణి శ్రీలక్ష్మి వైపు విషన్నవదనంతో చూస్తూ… ”ఆ కాస్ట్ లీ రోమాన్స్ అంటే… అతను నా ఒంటిపైన ఉన్న బట్టలన్నింటినీ విప్పేసి, తనూ నగ్నంగా మారిపోయి… తన చిలిపి చేష్టలతో నన్ను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసి , నాలో కోరికని రగిల్చి… ఆ తర్వాత నిదానంగా మంచం దిగి కుర్చీలో కూలబడిపోతాడు. కొద్ది రోజులు నేను అతను అలా ఎందుకు చేస్తున్నాడో అర్థం చేసుకోలేక పోయాను.

ఆ తర్వాత ,మెల్లి మెల్లిగా అతని ప్రవర్తనకి గల కారణం… అతని కాస్ట్ లీ రోమాన్స్ వెనుక దాగి వున్న అసలు నిజం తెలుసుకుని ఎంతో కుమిలిపోయాను….” అంటూ వెక్కి వెక్కి ఏడ్చింది వాణి.

స్నేహితురాలిని ఓదార్చుతూ మౌనంగా ఉండిపోయింది.

తిరిగి వాణి అంది. ”పొద్దున్నుండీ సాయంత్రం వరకూ ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉండే ఆయన … రాత్రి బెడ్ రూంలోకి రాగానే డీలా పడిపోతాడు. తన విషయాన్ని నాకు తెలియకూడదనే అలా ఏవేవో సాకులు చెప్పేవాడు… నిజానికి అతనికి ఆస్తి, ఐశ్వర్యం అన్నీ ఉన్నా… ఆడదానితో సుఖపడడానికి, ఆడదాన్ని సుఖ పెట్టడానికి కావలసిన మగతనం మాత్రం లేదు….”

ఆ మాటలకి అదిరిపడింది శ్రీలక్ష్మి.

వాణి అలానే వెక్కి వెక్కి ఎడుస్తూంది. ఆ క్షణంలో వాణిని చూస్తుంటే శ్రీలక్ష్మి హృదయం కూడా బరువెక్కిపోయింది. వాణి అలా ఏడుస్తూ ఉంటే మౌనంగా ఆమెని ఓదార్చుతూ అలాగే ఉండిపోయింది.

మరిన్ని కథలు 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *