సంవేద 12

telugu sex stories సంవేద 12 ఆ రోజు అప్పుడు సమయం రాత్రి పదకొండు గంటలు దాటింది. తను అంజలి వాళ్ళ ఊరికి వెళ్ళాడు. అది పల్లెటూరు కావడంతో అప్పటికే అందరు నిద్రలోకి జారిపోయారు. ఎలాగైనా ఆ రోజు అంజలిని పెళ్ళి చేసుకోవాలని నిశ్చయించుకున్నాడు. అంజలి తనకు చేసిన మోసానికి, అన్యాయానికి అదే తను అంజలి కి వేసే పెద్ద శిక్ష అనుకున్నాడు. ఒక మనిషి మనసుని గాయపరిస్తే ఆ బాధ ఎలా ఉంటుందో రుచి చూపించాలనుకున్నాడు.

సంవేద 11

telugu sex stories సంవేద 11  ఒక రోజు సూరజ్ కైలాష్ కి కాల్ చేసాడు “నీతో మాట్లాడాలి” అని “చెప్పు అన్నయ్యా” “ఇలా కాదురా నిన్ను కలిసి మాట్లాడాలి. నీకు వీలైతే ఇవాళ లంచ్ లో కలుద్దాం” “సరే” వాళ్ళిద్దరూ రెస్టారెంట్ కి వెళ్ళారు. అక్కడ అన్నాడు సూరజ్ “కైలాష్ నీతో ఒక విషయం మాట్లాడాలి. ఇది కొంచం పర్సనల్ విషయం. అందుకే ముందుగా నిన్ను అడుగుతున్నాను. నేను చెప్పే విషయాన్ని అర్ధం చేసుకొని, ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకో. తొందరపడకు”

సంవేద 10

telugu sex stories సంవేద 10 దాదాపు రెండున్నర సంవత్సరాల క్రితం.. అతను స్టేట్స్ నుండి తిరిగొచ్చి దాదాపు వారం అయ్యింది. అక్కడ హార్ట్ స్పెషలిస్ట్ కి కావాల్సిన కోర్సులు చేస్తున్నాడు. ఇంకా ఒక సంవత్సరం చదువు ఉంది. ఒక మూడు నెలలు సెలవలు ఉండడంతో ఇండియాకి వచ్చాడు. చదువు అయిపోయాక ఇండియా లోనే మంచి డాక్టర్ గా పేరు తెచ్చుకోవాలని అతని కోరిక. అప్పటికే వాళ్ళ అన్నయ్యకి పెళ్ళి అయ్యి సంవత్సరం దాటింది. ఆ రోజు శుక్రవారం. ఆ

సంవేద 9

telugu sex stories సంవేద 9 “ఓహ్ నువ్వా” అన్నాడు ఆనందంగా “ఛ ఎంత పొరపాటు జరిగిపోయింది. అనవసరంగా సారీ చెప్పాను ఎవరికో డాష్ ఇచ్చా అనుకొని.” “ఏమన్నావ్” “ఏమన్నాను అనవసరంగా సారీ చెప్పాను అన్నాను. అసలు నువ్వే అని చూసుంటే ఇంకొంచం అందంగా డాష్ ఇచ్చే వాడిని. మంచి అవకాశం చేజారిపోయిందే అని బాధ పడుతున్నా” అన్నాడు కొంచం గడుసుగా “ఛ నీతో మాట్లాడడం నాది బుద్ధి తక్కువ రా రేవ వెళ్దాం అంది” కాని కైలాష్

సంవేద 8

telugu sex stories సంవేద 8 రౌండ్స్ పూర్తి చేసుకొని వచ్చాడు కైలాష్. ఇంతలో లంచ్ టైం అయ్యింది. ఆ రోజు లంచ్ తేకపోవడం వల్ల కాంటీన్ కి వెళ్ళాడు కైలాష్. అప్పటికే అక్కడ జాహ్నవి ఉంది. కైలాష్ ని చూసి పలకరించింది “ఏంటి ఇవ్వాళ లంచ్ తెచ్చుకోలేదా?” “లేదు.. అమ్మా వాళ్ళు ఊరిలో లేరు అందుకే…” “హాయిగా పెళ్ళి చేసుకుంటే ఏ బాధ ఉండదు కదా” “హుం” అని చిన్నగా నవ్వి “ఏమైనా తెచ్చుకుంటా ఉండు” అని

సంవేద 7

telugu sex stories సంవేద 7 కార్ దిగి వచ్చిన కైలాష్ ఇంటికి తాళం వేసి ఉండడం చూసాడు.“వేద ఇంటికి తాళం ఉన్నట్టు ఉంది. ఎవరిల్లు ఇది?” అని అడిగాడు వేద ఏం సమాధానం చెప్పకుండా కార్ దగ్గరికి నడిచి డోర్ తెరుచుకొని కూర్చుంది. కైలాష్ కి ఏం జరిగిందో అర్ధం కాలేదు అయినా తను కూడా కార్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. కార్ స్టార్ట్ చేస్తూ అడిగాడు “వేద ఎక్కడికి?” అని “ఇంటికి” అంది ముభావంగా.   వేదకి
Page 2 of 55
1 2 3 4 55